Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat w cyklu 6-letnim (ukończony 6 rok życia) i 4-letnim (ukończone 10 lat). W poszczególnych cyklach dzieci mają do wyboru następujące instrumenty:

 

    • Cykl sześcioletni - fortepian, skrzypce, akordeon, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, trąbka, puzon, klarnet, saksofon, altówka, obój i flet

 

    • Cykl czteroletni - akordeon, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, trąbka, puzon, klarnet, saksofon, altówka, obój i flet

 

 

Siatka godzin obejmuje naukę gry na instrumencie oraz  przedmioty ogólno-muzyczne takie jak: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra. Tylko instrument i kształcenie słuchu jest w siatce godzin przez wszystkie lata nauki. Pozostałe przedmioty pojawiają się okresowo, zgodnie z zamieszczonym niżej wykazem.

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

Państwowej   Szkoły  Muzycznej   I stopnia   w Myśliborzu

 

 

Cykl  6-letni

Klasa I Klasa II

Instrument  główny-2 x 30 min

 

Kształcenie słuchu-  2 x 45 min

 

Rytmika  - 1 x  45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół 2 x 45 min

Instrument główny-2 x 30 min

 

Kształcenie słuchu -2 x 45 min

 

Rytmika – 1 x 45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół 2 x 45 min

Klasa III Klasa IV

Instrument  główny- 2 x 30 min

 

Kształcenie słuchu  - 2 x 45 min

 

Rytmika -1 x 45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół-2 x 45 min

Instrument główny-2 x 45 min

 

Kształcenie słuchu-2 x 45 min

 

Audycje muzyczne -1 x 45 min

 

Instrument dodatkowy( flet prosty)1 x 15min

 

Chór, orkiestra lub zespół -2 x 45 min

 

Zajęcia nadobowiązkowe:

 

Zespół rytmiczny- 1x 45 min

Klasa V
Klasa VI

Instrument  główny-2 x 45 min

 

Fortepian  dodatkowy-1 x 30 min

 

Kształcenie  słuchu- 2 x 45 min

 

Audycje  muzyczne-1 x 45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół-2 x 45 min

 

Zajęcia nadobowiązkowe:

 

Zespół rytmiczny-1 x 45 min

 

Instrument  dodatkowy-1 x 15 min

Instrument  główny-2 x 45 min

 

Fortepian dodatkowy-1 x 30 min

 

Kształcenie słuchu-2 x 45 min

 

Audycje muzyczne-1 x 45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół-2 x 45 min

 

Zajęcia nadobowiązkowe:

 

Zespół rytmiczny-1 x 45 min

 

Instrument dodatkowy-1 x 15 min

 

Cykl 4-letni

Klasa I Klasa II

Instrument  główny-2 x 45 min

 

Kształcenie słuchu -2 x 45 min

 

Chór ,orkiestra lub zespół-2 x 45 min

Instrument  główny-2 x 45 min

 

Kształcenie słuchu -2 x 45 min

 

Audycje muzyczne -1 x 45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół -2 x 45 min

Klasa III Klasa IV

Instrument  główny -2 x 45 min

 

Fortepian dodatkowy -1 x 30 min

 

Kształcenie  słuchu -2 x 45 min

 

Audycje muzyczne -1 x 45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół -2 x 45 min

Instrument   główny -2 x 45 min

 

Fortepian dodatkowy -1 x 30 min

 

Kształcenie słuchu -2 x 45 min

 

Audycje muzyczne -1 x 45 min

 

Chór, orkiestra lub zespół – 2 x 45 min