Rekrutacja odbywa się rokrocznie na przełomie maja i czerwca. Informacje o szczegółowych terminach można znaleźć na naszej stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz na plakatach w mieście i okolicy.

 

Warunkiem przyjęcia jest sprawdzenie przydatności kandydata do kształcenia muzycznego. Kwalifikacja odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów. Celem takiego badania jest określenie uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

 

Badanie obejmuje:

 

  • Zaśpiewanie przygotowanej piosenki

 

  • Powtórzenie usłyszanych dźwięków

 

  • Określenie ilości zagranych dźwięków

 

  • Rozróżnienie wysokości zagranych dźwięków

 

  • Określenie trybu melodii (wesoła, smutna)

 

  • Wyklaskanie usłyszanego rytmu

 

 

Okres pierwszych lat szkolnych naszych dzieci, to czas w którym poznają siebie, swoje upodobania i preferencje. Gra na instrumencie to jeden ze sposobów na spędzania wolnego czasu. Pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka i przynosi naprawdę wiele satysfakcji, ale żeby się o tym przekonać, trzeba spróbować.

 

 

Przesłuchania odbywają się w warunkach kameralnych, w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Udział w nich nie wiąże się z żadnymi kosztami ani konsekwencjami, natomiast wyposaża w wiedzę co do predyspozycji muzycznych dziecka.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Podanie do pobrania:   

Zaświadczenie lekarskie