RADA RODZICÓW

Marta Malanowska - przewodnicząca

  Emilia Pożeżyńska- zastępca przewodniczącej

Agnieszka Pietrzak - sekretarz

członkowie:

Małgorzata Gołek

Elżbieta Skórska

Grzegorz Kasprów

Piotr Szlingert

 

 

Opłata  na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018  wynosi 30 zł miesięcznie ( 25 zł fundusz muzyczny i 5 zł fundusz Rady Rodziców)

Opłat można dokonywać  w szkole lub przelewem bankowym na konto

GBS 12 8355 0009 0045 1769 2000 0001

 

 Dyżury Rady Rodziców:

Poniedziałek 17.10-18.10

Wtorek:   15.00-16.30

Środa: 15.50-17.20