Sekretarz szkoły - Iwona Srokowska

 

Główna księgowa -Bożena Leszczyńska

 

Obsługa:

Agnieszka Ulaszewska

Danuta Tatol

Ryszard Wojsowicz