Wiolonczela ,to większy od altówki instrument strunowy smyczkowy.