Od 09 września 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z podanym planem w budynku szkoły przy ul. Pionierów 13.