Zajęcia w szkole muzycznej są zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r.