Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku wchodzimy w tryb zdalnego nauczania.  Wielu z Was miało już takie lekcje.

Informuję,że wdrażamy następujące formy pracy:

1.Lekcje indywidualne z instrumentu głównego odbywać się będą w formie on-line z użyciem komunikatorów oraz off-line tj.nagranie zadania oraz przesłanie nagrania przez ucznia z wykonanego zadania.Lekcje będą odbywać się wg planów ustalonych z nauczycielami.

2.Lekcje indywidualne z instrumentu dodatkowego w formie on-line przy użyciu komunikatorów.

3.Lekcje teorii-kontakt przez dziennik elektroniczny oraz pocztę meilową.

4.Lekcje chóru, orkiestry i zespołów -kontakt przez komunikatory oraz poprzez nagrania z wykonywanych zadań, wszystkie materiały nutowe będą przesyłane drogą meilową.

5.Akompaniatorzy będą nagrywać partie fortepianu, nagrane materiały będziecie otrzymywać droga elektroniczną.

6.Ocenianie do 10 kwietnia 2020 roku będzie się odbywać na podstawie nadsyłanych prac i wykonywanych zadań, prezentacji.

7.Wszelkie informacje będą przekazywane także przy pomocy dziennika elektronicznego, umieszczane na planie lekcji odbiorców oraz na tablicy ogłoszeń.

8.Podaję także drugi numer telefonu szkoły: 515 497 694

Mam nadzieję,że muzyka pomoże przetrwać nam ten trudny czas i możliwie szybko spotkamy się w Naszej Szkole.

Wasza dyrektor