REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW

                  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII

1. W BIBLIOTECE MOŻE JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 1 UŻYTKOWNIK.

2. UCZEŃ/RODZIC DOKONUJĄCY ZWROTU POWINIEN BYĆ W MASECZCE I RĘKAWICZKACH.

3. NALEŻY ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY (min. 1,5 m)

4. JEŚLI BIBLIOTEKA JEST ZAMKNIĘTA, MOŻNA POZOSTAWIĆ MATERIAŁY W WYZNACZONYM DO TEGO MIEJSCU.

    KOMPLET NALEŻY OPISAĆ: PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO ZWRACAJĄCEGO ORAZ DATĘ ZWROTU.

5. ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO MOŻNA ZACHOWAĆ MATERIAŁY NA OKRES WAKACJI.

6. NOWE MATERIAŁY NA OKRES WAKACJI BĘDĄ WYPOŻYCZANE TYLKO W PRZYPADKU, JEŚLI PRZEZ OSTATNIE

    4 DNI NIE BYŁY WYKORZYSTYWANE PRZEZ INNEGO UŻYTKOWNIKA.