PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODDAWANIA NUT DO BIBLIOTEKI PRZEZ UCZNIÓW, KTÓRZY KOŃCZĄ NAUKĘ W SZKOLE LUB NIE BĘDĄ UCZĘSZCZALI DO SZKOŁY W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM Z RÓŻNYCH POWODÓW.

PANI LUCJANA PUSZKAR BĘDZIE W SZKOLE W PONIEDZIAŁEK 08 CZERWCA 2020 R. W GODZ. 12:00 - 17:00 .  BĘDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ WYPOŻYCZONE NUTY I KSIĄŻKI.

KSIĄŻKI MOŻNA ZOSTAWIAĆ RÓWNIEŻ W SZKOLE np. U PAŃ WOŹNYCH - Z DOŁĄCZONĄ KARTKĄ KTO ZDAJE (IMIĘ , NAZWISKO I KLASA) I DATĄ ZWROTU.