ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY BADANIU KANDYDATÓW DO

      PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia w MYŚLIBORZU

      NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      w związku z pandemią COVID-19 i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego

 

 

 

  1. Badania kandydatów do szkoły na rok 2020/2021 będą miały charakter przesłuchania ustnego.
  2. Termin przeprowadzenia badań to 24, 25 i 30 czerwca 2020 r. w godzinach 16:00 – 18:00.
  3. Dla każdego kandydata zostanie wyznaczony termin 24, 25 lub 30 czerwca i indywidualna godzina przesłuchania.
  4. Na przesłuchanie należy przyjść punktualnie - unikamy przychodzenia z dużym wyprzedzeniem i pozostawania w szkole po przesłuchaniu poza czas konieczny do przeprowadzenia przesłuchania i uzyskania niezbędnych informacji.
  5. Terminy i godziny zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole. Informację będzie można uzyskać także pod numerem telefonu 95 747 42-81.
  6. Dziecko przychodzi na badania najwyżej z jednym opiekunem.
  7. Kandydat i opiekun na terenie szkoły poruszają się w maseczkach zasłaniających usta i nos oraz dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły. Kandydat zdejmuje maseczkę jedynie na czas badania.
  8. Komisja przesłuchująca kandydata nie może jednocześnie składać się z więcej niż trzech osób. Członkowie komisji mają obowiązek zabezpieczenia twarzy za pomocą przyłbic ochronnych lub maseczek zasłaniających usta i nos, zachowania bezpiecznego dystansu oraz okresowego dezynfekowania rąk.
  9. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie wywieszona w szkole w terminie siedmiu (7) dni od terminu ostatniego badania. Informację będzie można także uzyskać telefonicznie dzwoniąc z numeru podanego we wniosku o przyjęcie do szkoły.

     10.UWAGA! Lista kandydatów zakwalifikowanych zawiera wszystkie osoby, które spełniły wymagania graniczne, określone przez Komisję Rekrutacyjną w danym roku. Znalezienie się na tej liście nie oznacza jeszcze przyjęcia do szkoły.                     Lista kandydatów przyjętych do szkoły na rok 2020/2021 będzie ogłoszona zgodnie z Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 14 sierpnia 2020 r.