Zachęcamy do pobrania folderu informacyjnego oraz karty zgłoszenia.

Folder informacyjny

Karta zgłoszenia

      ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY BADANIU KANDYDATÓW DO

      PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia w MYŚLIBORZU

      NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      w związku z pandemią COVID-19 i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego

 

 

 

  1. Badania kandydatów do szkoły na rok 2020/2021 będą miały charakter przesłuchania ustnego.
  2. Termin przeprowadzenia badań to 24, 25 i 30 czerwca 2020 r. w godzinach 16:00 – 18:00.
  3. Dla każdego kandydata zostanie wyznaczony termin 24, 25 lub 30 czerwca i indywidualna godzina przesłuchania.
  4. Na przesłuchanie należy przyjść punktualnie - unikamy przychodzenia z dużym wyprzedzeniem i pozostawania w szkole po przesłuchaniu poza czas konieczny do przeprowadzenia przesłuchania i uzyskania niezbędnych informacji.
  5. Terminy i godziny zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole. Informację będzie można uzyskać także pod numerem telefonu 95 747 42-81.
  6. Dziecko przychodzi na badania najwyżej z jednym opiekunem.
  7. Kandydat i opiekun na terenie szkoły poruszają się w maseczkach zasłaniających usta i nos oraz dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły. Kandydat zdejmuje maseczkę jedynie na czas badania.
  8. Komisja przesłuchująca kandydata nie może jednocześnie składać się z więcej niż trzech osób. Członkowie komisji mają obowiązek zabezpieczenia twarzy za pomocą przyłbic ochronnych lub maseczek zasłaniających usta i nos, zachowania bezpiecznego dystansu oraz okresowego dezynfekowania rąk.
  9. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie wywieszona w szkole w terminie siedmiu (7) dni od terminu ostatniego badania. Informację będzie można także uzyskać telefonicznie dzwoniąc z numeru podanego we wniosku o przyjęcie do szkoły.

     10.UWAGA! Lista kandydatów zakwalifikowanych zawiera wszystkie osoby, które spełniły wymagania graniczne, określone przez Komisję Rekrutacyjną w danym roku. Znalezienie się na tej liście nie oznacza jeszcze przyjęcia do szkoły.                     Lista kandydatów przyjętych do szkoły na rok 2020/2021 będzie ogłoszona zgodnie z Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 14 sierpnia 2020 r.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODDAWANIA NUT DO BIBLIOTEKI PRZEZ UCZNIÓW, KTÓRZY KOŃCZĄ NAUKĘ W SZKOLE LUB NIE BĘDĄ UCZĘSZCZALI DO SZKOŁY W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM Z RÓŻNYCH POWODÓW.

PANI LUCJANA PUSZKAR BĘDZIE W SZKOLE W PONIEDZIAŁEK 08 CZERWCA 2020 R. W GODZ. 12:00 - 17:00 .  BĘDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ WYPOŻYCZONE NUTY I KSIĄŻKI.

KSIĄŻKI MOŻNA ZOSTAWIAĆ RÓWNIEŻ W SZKOLE np. U PAŃ WOŹNYCH - Z DOŁĄCZONĄ KARTKĄ KTO ZDAJE (IMIĘ , NAZWISKO I KLASA) I DATĄ ZWROTU.

                         REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW

                  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII

1. W BIBLIOTECE MOŻE JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 1 UŻYTKOWNIK.

2. UCZEŃ/RODZIC DOKONUJĄCY ZWROTU POWINIEN BYĆ W MASECZCE I RĘKAWICZKACH.

3. NALEŻY ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY (min. 1,5 m)

4. JEŚLI BIBLIOTEKA JEST ZAMKNIĘTA, MOŻNA POZOSTAWIĆ MATERIAŁY W WYZNACZONYM DO TEGO MIEJSCU.

    KOMPLET NALEŻY OPISAĆ: PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO ZWRACAJĄCEGO ORAZ DATĘ ZWROTU.

5. ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO MOŻNA ZACHOWAĆ MATERIAŁY NA OKRES WAKACJI.

6. NOWE MATERIAŁY NA OKRES WAKACJI BĘDĄ WYPOŻYCZANE TYLKO W PRZYPADKU, JEŚLI PRZEZ OSTATNIE

    4 DNI NIE BYŁY WYKORZYSTYWANE PRZEZ INNEGO UŻYTKOWNIKA.

                                                                         HARMONOGRAM KONSULTACJI

                                               W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MYŚLIBORZU

DZIEŃ TYGODNIA NAUCZYCIEL PRZEDMIOT GODZINA UWAGI

PONIEDZIAŁEK

01.06.2020 R.

MAGDALENA WACHOWICZ

ANDRZEJ WACHOWICZ

               FORTEPIAN

 

WIOLONCZELA,

KONTRABAS

10:00 - 16:45

 

10:30 - 14:45

 

WTOREK

02.06.2020 R.

LONGINA EHSAN

PAULINA ZMYSŁOWSKA-KŁOSIŃSKA

FORTEPIAN

ALTÓWKA

14:30 - 18:00

10:30 - 17:15

 

ŚRODA

03.06.2020 R.

MAGDALENA WACHOWICZ

 

ANDRZEJ WACHOWICZ

 

MICHAŁ  GRABOWSKI

 

 

FORTEPIAN

 

WIOLONCZELA,

KONTRABAS

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 

09:30 - 13:15

 

13:15 - 14:00

 

14:00 - 17:00
 

CZWARTEK

04.06.2020 R.

ANDRZEJ WACHOWICZ

WIOLONCZELA, KONTRABAS

11:45 - 12:30  

PIĄTEK

05.06.2020 R.

ELWIRA   KOSTYŃSKA FLET 14:00 - 15:30  

PONIEDZIAŁEK

08.06.2020 R.

IRENEUSZ LECIEJEWSKI

 

LONGINA EHSAN

MAGDALENA WACHOWICZ

 

GITARA KLASYCZNA

 

FORTEPIAN

FORTEPIAN

 

 

12:00 - 17:00

 

16:00 - 18:00

13:15 - 18:30

 

RÓWNIEŻ 15 i 22.06. O TYCH SAMYCH GODZINACH 

 

 

 WTOREK

09.06.2020 R.

ANDRZEJ WACHOWICZ  WIOLONCZELA  10:30 - 11:15  

ŚRODA

10.06.2020 R.

MICHAŁ GRABOWSKI

ANETTA RAJEWSKA

DARIUSZ KONKLEWSKI

 

MAGDALENA WACHOWICZ

 

ANDRZEJ WACHOWICZ

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

CHÓR

PERKUSJA

 

FORTEPIAN

 

KONTRABAS

 

14:00 - 17:00

15:00 - 17:00

11:00 - 17:00

 

10:00 -15:00

 

12:45 - 14:00

 

 

CZWARTEK

11.06.2020 R.

 -  -  -  -

PIĄTEK

12.06.2020 R.

 -  -  -  -

 PONIEDZIAŁEK

15.06.2020 R.

 IRENEUSZ LECIEJEWSKI GITARA KLASYCZNA  12:00 - 17:00  

WTOREK

16.06.2020 R.

PAULINA ZMYSŁOWSKA-KŁOSIŃSKA ALTÓWKA 10:00 - 10:00  
         
         
         

 

Do pobrania: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia w MYŚLIBORZU i DEKLARACJA RODZICA.

Procedury bezpieczeństwa

Deklaracja