DZIEŃ I GODZINA SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI W SPRAWIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

 

1.  Ehsan Longina       środa  02.09.2020 r.  godz. 15:00 s. 20

 

2.  Kaczmarek Patrycja        czwartek   03.09.2020 r.  godz. 15:00 s. 212

 

3.  Konklewski Dariusz       środa  02.09.2020 r.  godz. 14:00 s. 9

 

4.  Kowalewski Krzysztof       wtorek  01.09.2020 r.  godz. 17:00 - 18:00 s. 202

 

5.  Kowalewski Piotr       środa 02.09.2020 r.  godz. 15:30 i czwartek 03.09.2020 r. godz. 15:30 s.110

 

6.  Leciejewski Ireneusz       czwartek  03.09.2020 r.  godz. 14:00 s.101

 

7.  Myca Grzegorz        środa  02.09.2020 r.  godz. 17:00 s. 201

 

8.  Mróz-Olejniczak Magdalena       środa  02.09.2020 r.  godz. 16:00 s. 19

 

9.  Rydz Roman       środa  02.09.2020 r.  godz. 15:30 s. 207

 

10. Szuszkiewicz Krzysztof       piątek  04.09.2020 r.  godz. 16:00 s. 7

 

11. Wachowicz Andrzej       środa  02.09.2020 r.  godz. 16:00 s. 204

 

12. Wachowicz Magdalena       środa  02.09.2020 r.  godz. 16:00 s. 18

 

13. Zmysłowska-Kłosińska Paulina       czwartek  03.09.2020 r.  godz. 16:30 s. 214

 

14. Kostyńska Elwira       środa  02.09.2020 r.  godz. 15:00 - 17:30 s. 211

 

15. Desz Natalia       piątek  04.09.2020 r.  godz. 15:30 s. 213

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w PSM I st. w MYŚLIBORZU dnia 01 września 2020 r.:

- KLASA I cyklu 6 letniego godz. 16:00 w auli szkoły

- KLASA I cyklu 4 letniego godz. 17:00 w auli szkoły

Rodziców uczniów pozostałych klas cyklu 6 i 4 letniego prosimy o kontakt z nauczycielami instrumentu głównego - przekażą oni informacje odnośnie zajęć.

Oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego dla tych klas nie będzie. 

Lista osób przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Myśliborzu na rok szkolny 2020/2021

 

Cykl sześcioletni:

1.Cieślak Nadia-fortepian

2.Dranikowska Pola-fortepian

3.Haber Amadeusz-fortepian

4.Jackowiak Martyna-skrzypce

5.Kochan Kamil-saksofon

6.Nieckarz Nadia-skrzypce

7.Płaskowicka Carmen-fortepian

8.Prygoń Zuzanna-altówka

9.Radkiewicz  Stanisław-perkusja

10.Spliszewska Zuzanna-klarnet

11.Szlingert Alicja-fortepian

12.Urbanowski  Grzegorz-perkusja

13.Wierzbicki Bartosz-perkusja

 

Cykl czteroletni

1.Anionkiewicz Aneta-flet

2.Błaszczyk  Michał-akordeon

3.Kędzior Magdalena-saksofon

4.Krawczuk Weronika- trąbka

5.Michałek Marcel-saksofon

6.Oleśków Włodzimierz-kontrabas

7.Taracińska Hanna- trąbka

8.Taracińska Wiktoria-obój

9.Smereka –Majda  Wiktoria- puzon

10.Witko Przemysław-wiolonczela

 

 

 

Zachęcamy do pobrania folderu informacyjnego oraz karty zgłoszenia.

Folder informacyjny

Karta zgłoszenia

      ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY BADANIU KANDYDATÓW DO

      PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia w MYŚLIBORZU

      NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      w związku z pandemią COVID-19 i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego

 

 

 

  1. Badania kandydatów do szkoły na rok 2020/2021 będą miały charakter przesłuchania ustnego.
  2. Termin przeprowadzenia badań to 24, 25 i 30 czerwca 2020 r. w godzinach 16:00 – 18:00.
  3. Dla każdego kandydata zostanie wyznaczony termin 24, 25 lub 30 czerwca i indywidualna godzina przesłuchania.
  4. Na przesłuchanie należy przyjść punktualnie - unikamy przychodzenia z dużym wyprzedzeniem i pozostawania w szkole po przesłuchaniu poza czas konieczny do przeprowadzenia przesłuchania i uzyskania niezbędnych informacji.
  5. Terminy i godziny zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole. Informację będzie można uzyskać także pod numerem telefonu 95 747 42-81.
  6. Dziecko przychodzi na badania najwyżej z jednym opiekunem.
  7. Kandydat i opiekun na terenie szkoły poruszają się w maseczkach zasłaniających usta i nos oraz dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły. Kandydat zdejmuje maseczkę jedynie na czas badania.
  8. Komisja przesłuchująca kandydata nie może jednocześnie składać się z więcej niż trzech osób. Członkowie komisji mają obowiązek zabezpieczenia twarzy za pomocą przyłbic ochronnych lub maseczek zasłaniających usta i nos, zachowania bezpiecznego dystansu oraz okresowego dezynfekowania rąk.
  9. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie wywieszona w szkole w terminie siedmiu (7) dni od terminu ostatniego badania. Informację będzie można także uzyskać telefonicznie dzwoniąc z numeru podanego we wniosku o przyjęcie do szkoły.

     10.UWAGA! Lista kandydatów zakwalifikowanych zawiera wszystkie osoby, które spełniły wymagania graniczne, określone przez Komisję Rekrutacyjną w danym roku. Znalezienie się na tej liście nie oznacza jeszcze przyjęcia do szkoły.                     Lista kandydatów przyjętych do szkoły na rok 2020/2021 będzie ogłoszona zgodnie z Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 14 sierpnia 2020 r.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODDAWANIA NUT DO BIBLIOTEKI PRZEZ UCZNIÓW, KTÓRZY KOŃCZĄ NAUKĘ W SZKOLE LUB NIE BĘDĄ UCZĘSZCZALI DO SZKOŁY W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM Z RÓŻNYCH POWODÓW.

PANI LUCJANA PUSZKAR BĘDZIE W SZKOLE W PONIEDZIAŁEK 08 CZERWCA 2020 R. W GODZ. 12:00 - 17:00 .  BĘDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ WYPOŻYCZONE NUTY I KSIĄŻKI.

KSIĄŻKI MOŻNA ZOSTAWIAĆ RÓWNIEŻ W SZKOLE np. U PAŃ WOŹNYCH - Z DOŁĄCZONĄ KARTKĄ KTO ZDAJE (IMIĘ , NAZWISKO I KLASA) I DATĄ ZWROTU.