Rekrutacja odbywa się rokrocznie na przełomie maja i czerwca. Informacje o szczegółowych terminach można znaleźć na naszej stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz na plakatach w mieście i okolicy.

Warunkiem przyjęcia jest sprawdzenie przydatności kandydata do kształcenia muzycznego. Kwalifikacja odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów. Celem takiego badania jest określenie uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie obejmuje:

  •  Zaśpiewanie przygotowanej piosenki
  •  Powtórzenie usłyszanych dźwięków
  •  Określenie ilości zagranych dźwięków
  •  Rozróżnienie wysokości zagranych dźwięków
  •  Określenie trybu melodii (wesoła, smutna)
  •  Wyklaskanie usłyszanego rytmu

Okres pierwszych lat szkolnych naszych dzieci, to czas w którym poznają siebie, swoje upodobania i preferencje. Gra na instrumencie to jeden ze sposobów na spędzania wolnego czasu. Pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka i przynosi naprawdę wiele satysfakcji, ale żeby się o tym przekonać, trzeba spróbować.

Przesłuchania odbywają się w warunkach kameralnych, w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Udział w nich nie wiąże się z żadnymi kosztami ani konsekwencjami, natomiast wyposaża w wiedzę co do predyspozycji muzycznych dziecka.

 Serdecznie zapraszamy!

Podanie pobierz plik  
Zaświadczenie lekarskie pobierz plik