Julia Szondelmajer - przewodnicząca

Karolina Bernat -zastępca

Adrianna Baik -skarbnik