Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Anita Stankiewicz-Ruszak