Lista osób przyjętych do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Myśliborzu w roku szkolnym 2021/2022.

Lista zakwalifikowanych 2021/2022