Zapraszamy do zapoznania z listą przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej w Myśliborzu na rok 2022/2023.

Lista zakwalifikowanych